Per més informació adreceu-vos a la direcció del centre en el següent horari o trucant al centre
Horari:
9h a 12h 15h a 16:30h