A conseqüència de la situació en la que ens trobem actualment a causa del covid 19, des del Departament d’Educació s’ha decidit realitzar les preinscripcions de les llars de forma telemàticament, sempre que sigui possible.
Per aquesta raó les preinscripcions telemàticament seran del 13 al 22 de maig.

PREINSCRIPCIONS TELEMÀTICAMENT
Com ho heu de fer? S’ha de presentar la documentació que detallarem a continuació de forma escanejada o fotografiada, mitjançant un correu electrònic a qualsevol d’aquestes dues adreces:

llarinfants@morell.altanet.org
llimmorell@gmail.com

Respondrem al vostre correu confirmant la recepció de la sol•licitud per tal que tingueu constància.

Documentació:
Omplir la sol•licitud de preinscripció que trobareu al següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/info-general/index.html
Llibre de família
DNI de les persones sol•licitants
Targeta sanitària de l’infant

PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS
Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per poder realitzar la preinscripció de forma telemàticament, podrà fer-ho de manera presencial des del 19 al 22 de maig a la llar d’infants del Morell, demanant cita prèvia a través de watsapp al 693767318 o trucant al 977841510.

Mesures higièniques i sanitàries per al procés presencial de les preinscripcions:
• Han d’anar el menor nombre de persones a fer les gestions, preferiblement, una sola persona.
• Si pot ser portar els documents impresos i la sol•licitud emplenada des de casa.
• Per emplenar els documents ha de portar el seu propi bolígraf.
• Utilitzar guants i mascaretes i respectar els distanciaments.
• No poden acudir les persones de grups vulnerables o que presentin símptomes. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altre persona per tal que pugui portar la sol•licitud.

El 4 de juny és publicarà el llistat d’alumnes admesos, serà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament, serà enviat al correu que heu utilitzat per enviar la documentació telemàticament i a la següent pàgina: La Llar Infants el Morell.