• El termini s’allargarà del 9 al 20 de maig.
  • Les matriculacions tindran lloc del 16 al 22 de juny.

El pròxim dilluns 9 de maig s’iniciarà el període de preinscripcions de la Llar d’infants del nostre municipi, que s’allargarà fins al 20 de maig. Les famílies interessades poden omplir la sol·licitud que es pot trobar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, i que cal presentar al mateix centre (demanant cita prèvia a través del correu electrònic) o bé enviar al correu llarinfants@morell.altanet.org.

Un formulari que s’ha d’acompanyar d’altra documentació: el llibre de família, el DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’infant, i qualsevol documentació necessària per justificar els barems.

En aquest document es pot consultar com serà el procés, que anirà de la següent manera: l’1 de juny es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, realitzada segons els barems d’admissió, i del 2 al 8 es podran presentar reclamacions. La llista de sol·licituds ordenada sortirà el dia 15, i llavors s’iniciarà el període de matrícula, que tindrà lloc del 16 al 22 de juny.

Pel que fa al nombre de places, la Llar d’infants El Morell ofereix, per al curs 2022/2023 8 places de P0, 10 de P1 i 17 de P2.

Un centre ple de possibilitats

La llar del nostre municipi compta amb un projecte educatiu que segueix directrius Pikler, Montessori o Waldorf. Té tres línies (P0, P1 i P2) i funciona en horari de 9 a 17 hores (amb opció d’allargar fins a les 18 hores, segons demanda), amb servei d’acollida de 8 a 9 hores i també servei de menjador.

Com a línia pedagògica, sempre posa l’infant al centre, entenent-lo com un subjecte actiu capaç de confeccionar i crear el seu aprenentatge. Curiós de tot el que l’envolta, observa, manipula i explora contínuament. A més, treballen amb parella educativa: a totes les aules, els infants tenen dues educadores referents, de manera que l’atenció és totalment individualitzada, i es crea un clima agradable, sense presses, en què el vincle entre infants i educadores és essencial.

En el dia a dia funcionen per racons, que representen diferents opcions (cuineta, metge, granja, noves tecnologies…) per tal que els infants puguin escollir on volen jugar i així aquell grup d’infants pugui gaudir simultàniament de diferents jocs o activitats.

El joc és l’eix vertebrador de l’aprenentatge dels infants, a través del qual troben una font de plaer, una acció voluntària i espontània que potencia l’acció, la reflexió i l’expressió, alhora que crea vincles socials.

Així mateix, la comunicació amb les famílies és molt important, i l’AMPA és un òrgan col·laborador directe que ajuda a potenciar el vincle família-escola.