La Llar

La Llar d’infants del Morell és un centre municipal que va començar les seves activitats l’any 2002.

La nostra Llar va adreçada a infants desde 4 mesos fins a 3 anys i consta de 3 línies amb capacitat per a 124 infants. Es caracteritza pels seus espais amplis i oberts, amb molta llum a totes les estances i sortida directa al pati. A més, el material i els espais estan adaptats a les necessitats reals d’aprenentatge, cura i higiene dels nens/es de l’etapa de 0-3 anys.

El nostre objectiu és proporcionar als infants situacions educatives que afavoreixin el seu desenvolupament físic, social, afectiu i moral; mitjançant l’educació musical, l’educació psicomotriu, el llenguatge, etc… També dediquem especial atenció a l’adquisició d’hàbits per afavorir el desenvolupament de l’infant.

La nostra localització:

Equip Educatiu
DIRECTORA:

Meritxell Grau

EDUCADORES:

Anna Valero
Patricia Gómez
Alba Matas
Beatriz Reyes
Marta Olivenza
Francina Fabregat
Montserrat Ferre
Sandra Gras
Raquel Ramos
Dúnia Curcó

PERSONAL CUINA:

Francisca Guiot

ACOLLIDA:

Francisca Guiot

Coneix el nostre centre
Horaris
HORARI DE DIRECCIÓ:

De dilluns a divendres de 9 a 12 h i de 15 a 16.30 h.

HORARI MARC DELS INFANTS:

De dilluns a divendres de 9 a 12.15 h i de 15 a 17 h. De 12 a 15 h, servei de menjador.

Estances